Πλαίσιο Απόφασης για τη γενική συνέλευση του φ.σ. τοπογράφων 8.11.2017

Το παρόν πλαίσιο υπερψηφίστηκε στη γενική συνέλευση της σχολής στις 8 Νοεμβρίου.